Centrum Królewska Krzywy Domek Hotel Rezydent Sopot

Centrum Królewska

Telefon: + 48 22 529 28 00

Fax: + 48 22 529 28 03

E-mail: rezydent@rezydent.waw.pl

Adres: Rezydent S.A.
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
XIII piętro

www: http://www.rezydent.waw.pl

Krzywy Domek

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Sildatki

Telefon: + 48 58 555 51 25

Fax: + 48 58 555 51 24

E-mail: elzbieta.sildatki@krzywydomek.info

Adres: Krzywy Domek
ul. Haffnera 6
81-717 Sopot

www: http://www.krzywydomek.info

Hotel Rezydent Sopot

Telefon: +48 58 555 58 00

Fax: +48 58 555 58 01

E-mail: rezerwacja@hotelrezydent.com.pl

Adres: Hotel Rezydent
Pl. Konstytucji 3 Maja 3
81-704 Sopot

www: http://www.hotelrezydent.com.pl

Tworzenie stron www: Visualteam
REZYDENT S.A.
ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, Polska
tel. +48 22 529 28 00, fax +48 22 529 28 03 e-mail:rezydent@rezydent.waw.pl
kapitał zakładowy w całości opłacony 191.003.000,00 zł.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000026497
NIP 526-23-22-227, REGON 014961817